Celem działań Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych jest poprawa sposobu traktowania niezmotoryzowanych (pasażerów, rowerzystów i pieszych) w systemie transportowym.

W latach 2014-2016 cel ten był realizowany w ramach projektu "Miasta dla ludzi - współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze we współpracy z Komisją Dialogu Społecznego ds. Transportu i ma na celu kontrolę społeczna i współpracę na rzecz efektywnego wdrażania zrównoważonego systemu transportowego, poprawy sytuacji niechronionych uczestników ruchu i kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej.

Projekt obejmuje działania badawcze (raporty), naprawcze (interwencje), szkoleniowe (podręcznik) i służące zaangażowaniu mieszkańców. Projekt zwiększy też rolę inicjatywną KDS, pozwalając na przygotowanie własnych kompleksowych propozycji rozwiązań.

Koordynator projektu
Maciej Sulmicki