Wstęp

Tuż przed Gwiazdką, prezentujemy drugi z obiecanych przez ZDM podarunków na przyszły rok. Tym razem we Włochach.

Podobnie jak w przypadku drogi dla rowerów na styku Trasy Siekierkowskiej i Wału Miedzeszyńskiego [zobacz >>>], ścieżka przy ul. 17 Stycznia jest niepotrzebnie kanciasta. Dodatkowo, ścieżka we Włochach została przytulona do ogrodzenia, co skutkuje niezachowaniem skrajni i złą widocznością.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z korespondencji, która zakończyła się deklaracją Zarządu Dróg Miejskich, że przebieg drogi zostanie poprawiony w przyszłym roku.

Korespondencja

Pismo do ZDM - wrzesień 2014

Proszę o zlikwidowanie problemu obiektów w skrajni drogi dla rowerów przy ul. 17 Stycznia na wysokości numeru 49. Jak widać na załączonym zdjęciu, w odległości mniejszej niż 0,5m od krawędzi drogi znajduje się ogrodzenie, a w odległości mniejszej niż 0,2m - roślinność.

Biorąc pod uwagę, że obiekty te prawdopodobnie znajdują się już poza pasem drogowym, najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby wyprostowanie przebiegu drogi, tak by przebiegał przez trawnik pod łagodniejszym kątem, równocześnie unikając naruszenia skrajni i poprawiając widoczność przed przejazdem przez chodnik.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Interludium - w skrócie

ZDM przekazał pismo do Zarządu Oczyszczania Miasta, który zadeklarował, że co prawda może usunąć roślinność, lecz nie rozwiąże to problemu naruszenia skrajni, a jedynie go złagodzi. ZOM poprosił tym samym o jednoznaczną deklarację ze strony Zarządu Dróg, czy planowana jest korekta przebiegu ścieżki, czy też konieczne będzie usuwanie roślinności.

Pismo z ZDM - grudzień 2014

Do Zarządu Oczyszczania Miasta.

Dot. zmiany przebiegu ścieżki rowerowej

Zarząd Dróg Miejskich w odpowiedzi na Państwa pismo Nr ZOM/TZ-10/336/4170/14 z dnia 21.11.2014 r. uprzejmie informuje, że podejmiemy działania w celu zmiany lokalizacji ściezki rowerowej przy ul. 17 Stycznia na odcinku długości 26 m w miejscu gdzie nie jest zachowana obowiązująca skrajnia drogowa.

Planowany termin wykonania robót drogowych: pierwsze półrocze 2015 r.

Do robót przystąpimy po opracowaniu zamiennego projektu organizacji ruchu oraz jego zatwierdzeniu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Do wiadomości: Zielone Mazowsze.

Otrzymuje ZTOR - z prośbą o przygotowanie projektu.

Zastępca Dyrektora
mgr inż. Mirosław Kazubek