SRN/08/0413/01/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa

dotyczy: pism ZDM/5512/DTBR-279/2006, ZDM/5512/DTBR-333/2006, ZDM/5512/DTBR-312/2006

Szanowni Państwo --

1.Nawiązując do pisma ZDM/5512/DTBR-279/2006, proszę o podanie planowanego terminu ustawienia opisanych wygrodzeń wzdłuż ulicy Sobieskiego. Rozwiązanie przy przystanku Instytut Neurologii 01 znacząco poprawiło bezpieczeństwo i widoczność i należy oczekiwać, że takie same rezultaty zostaną osiągnięte przy przystankach Mangalii 01 i 02, Kostrzewskiego 01 i 02, Tor Stegny 01 i 05, Bonifacego 02 i Czarnomorska 01, o których 28 V 2007 r. pisali państwo, że zostaną uzupełnione o wygrodzenia.

2.Nawiązując do pisma ZDM/5512/DTBR-333/2006, prosiłbym o dopilnowanie uzupełnienia brakującego odcinka ścieżki na ulicy Wał Miedzeszyński na północ od przystanku Cyklamenów.

Przypominam, iż ścieżka miała uzyskać ciągłość w 2007 r.

3.Nawiązując do pisma ZDM/5512/DTBR-312/2006, proszę o informacje na temat aktualnego stanu prac nad połączeniem istniejącego fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Batorego ze ścieżką rowerową wzdłuż alei Niepodległości. Przy okazji dziękuję za ustawienie wygrodzeń uniemożliwiających (wcześniej nagminne) nielegalne parkowanie na chodniku na tym samym odcinku.