Poniżej przedstawiamy odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na nasz wniosek w sprawie wytyczenia pasów dla autobusów na sześciopasmowych ulicach Sikorskiego i Dolina Służewiecka [zobacz >>>].

ZDM/5512/DTBR/193/08

Od: Zarząd Dróg Miejskich

Warszawa, 9 V 2008 r.

W odpowiedzi na pismo BD-RO-OR/KK/55120-135/08 z dnia 26.03.2008 r., w związku z pismem Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych dot. wyznaczenia pasów autobusowych, Zarząd Dróg Miejskich po przeprowadzeniu obserwacji potwierdza występowanie utrudnień w ruchu na ciągu Dolina Służewiecka - Sikorskiego. Jest to spowodowane wyczerpaniem przepustowości skrzyżowań, a zwłaszcza z al. Wilanowską. W celu sprawdzenia możliwości wydzielenia przestrzeni dla autobusów od innych uczestników ruchu porównano wielkości istniejącego potoku przewożonych osób w ruchu indywidualnym i w ruchu autobusowym. Na "podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzamy, że na ulicy Dolina Służewiecka potok pasażerów w komunikacji indywidualnej jest około 2-3 razy większy od potoku pasażerów w komunikacji autobusowej w zależności od pory dnia.

Mając na uwadze funkcję trasy (Południowa Obwodnica Warszawy) jaką spełnia Dolina Służewiecka, ogromne natężenie w ruchu ok. 42 000 [poj/24h] w kierunku do al. Wilanowskiej w tym ok. 6% to ruch ciężki, wyznaczenie pasów autobusowych pogorszyłoby, w naszej ocenie, i tak trudne już warunki ruchu.

Dyrektor ds. Technicznych Radosław Laskowski

Od redakcji

Jak widać, im szersze ulice i im więcej pasów ruchu, tym mniejsze szanse na wytyczenie pasa dla autobusów, bo na drodze mieści się więcej samochodów. Oczywiście taka polityka jest usprawiedliwieniem dla siebie samej, gdyż brak przywilejów dla komunikacji miejskiej zachęca kolejnych pasażerów do przesiadania się do samochodów i dysproporcje rosną i "i tak trudne warunki ruchu" stają się coraz trudniejsze...

Naszą odpowiedź można [zobacz >>>]yć tutaj.