Ulica Księcia Janusza przebiega obecnie po wiadukcie nad trasą S8 i torowiskiem, od zachodu wznosząc się długim podjazdem przy granicy uczęszczanego parku. Dla mieszkańców licznych budynków powstałych ostatnimi laty wokół Fortu Bema jest to jedyna droga do parku na Kole i sąsiadującego z nim lasu.