Nasyp widoczny na poprzednich zdjęciach wcześniej nie istniał. Na tym zdjęciu widać przygotowania do jego budowy wraz z przyczółkiem wiaduktu. Czy coś stało na przeszkodzie, by np. poprowadzić kładkę łączącą wiadukt z parkowym pagórkiem widocznym na drugim planie? Tylko bariery mentalne.