ZTM/PA2-640/2/4-08/JS

Warszawa, 16.05.2008.

Odpowiadając na Państwa ponowne wystąpienie (pismo SRN/08/0415/02/MS-HP [zobacz >>>]) z dnia 30.04.2008, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że przychyla się do Państwa postulatu dotyczącego przyspieszenia prac nad projektem skomunikowania przystanku kolejowego POWIŚLE z Biblioteką Uniwersytecką.

Po wdrożeniu zmian komunikacyjnych związanych z otwarciem pętli autobusowej METRO MARYMONT oraz ukończeniem budowy I linii metra, które obecnie stanowią nasze najpilniejsze zadania, postaramy się przygotować projekt korekt połączeń na Powiślu. Następnie skierujemy go do konsultacji społecznych i, w razie uzyskania pozytywnej opinii, wprowadzimy stosowne zmiany. Przewidujemy, że mogłoby to nastąpić w III lub IV kwartale br.

Koordynator Działalności Przewozowej Zarządu Transportu Miejskiego, Andrzej Franków