Do: Fundacja Bęc Zmiana.

W nawiązaniu do spotkania 1 lipca br. oraz wizji lokalnej 8 lipca br. uprzejmie informujemy, że opiniujemy pozytywnie przedstawiony projekt dostosowania słupków wygrodzeniowych do potrzeb parkowania rowerów poprzez ich nawiercenie, z następującymi uwagami:

1. Zastosowana w elemencie testowym wysokość przewiertu ok. 40 cm wydaje się optymalna dla typowych rowerów, jednak przy wdrożeniu na szerszą skalę można rozważyć wykonywanie odwiertów na różnych wysokościach (np. 40 cm, 50 cm, 60 cm dla sąsiadujących słupków).

2. Z uwagi na sztywne zapięcia rowerowe typu u-lock, w ramach wdrożenia pilotażowego można rozważyć wykonywanie przewiertów pod różnymi kątami (np. pod kątem 30 stopni, 60 stopni i 90 stopni do osi jezdni dla sąsiadujących słupków).

3. Konieczne jest oznakowanie dostosowanych słupków symbolem roweru lub w inny sposób jednoznacznie wskazujący na funkcję otworu (np. napisem przypnij rower).

4. Opiniowanego projektu nie należy traktować jako docelowego i wyłącznego rozwiązania problemu parkowania rowerów w Warszawie. Pozostajemy na stanowisku, że optymalnym rozwiązaniem w tym zakresie są stojaki w kształcie odwróconej litery „U” [zobacz >>>], umożliwiające zarówno stabilne oparcie roweru, jak i przypięcie ramy i obu kół. Projekt dostosowania słupków można natomiast traktować jako proste i tanie rozwiązanie w przypadkach, w których ze względów finansowych lub organizacyjnych niemożliwe jest szybkie ustawienie stojaka.

Jako praktykujący rowerzyści dziękujemy za cenną inicjatywę i życzymy nam wszystkim jak najszybszego jej wdrożenia na ulicach Warszawy.