Praktyka pokazuje, że zasada bezpośredniości, zarówno w odniesieniu do transportu rowerowego jak i pieszego, jest często nierespektowana.