Schemat przebiegu trasy roweru i samochodu jadących ulicami Rzymowskiego i Cybernetyki. Kolorem czerwonym oznaczono trasę samochodu, niebieskim – roweru.