Schemat skrzyżowania ulic Rzymowskiego i Cybernetyki uwzględniający trasę samochodów, pieszych i rowerzystów skręcających z ulicy Rzymowskiego w lewo w ulicę Cybernetyki. Kolorem czerwonym oznaczono trasę samochodu, kolorem zielonym trasę pieszego, kolorem niebieskim trasę rowerzysty.