Rowerzysta jadący drogą dla rowerów po zachodniej stronie ul. Bukowińskiej/Domaniewskiej nie ma również możliwości wyboru najkrótszej trasy czyli łącznika ul. Bukowińskiej z ul. Idzikowskiego (pojazdy jadące jezdnią na zasadach ogólnych z południa na północ mają taką możliwość). [Na rysunku zaznaczono przebieg możliwej trasy kierowcy samochodu jadącego w kierunku południe-północ (kolor czerwony) oraz rowerzysty jadącego w tym samym kierunku poruszającego się drogą dla rowerów (kolor niebieski) z punktem docelowym na skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Idzikowskiego.]