Al. KEN, odcinek między ul. Sonaty a ul. Wałbrzyską. Kolorem czarnym oznaczono brakujące przejście dla pieszych, kolorem zielonym - istniejące trasy piesze oraz przejścia dla pieszych.