...fizyczne bariery utrudniające dojście do przejścia dla pieszych przy ul. Pejzażowej (sic!), zbyt wąskie chodniki utrudniające mijanie się pieszych...