...oraz wiatę przystankową ustawioną na trasie, którą poruszają się piesi.