Publikujemy poniżej proponowany przez samorządy Bielan przebieg linii autobusowej, która zapewniłaby dojazd do stacji metra zarówno mieszkańcom, jak i studentom UKSW.

Propozycja trasy okrężnej linii autobusowej na Bielanach po uruchomieniu metra

Cele i zasady działania

- linia okrężna przecinająca trasę metra 2-krotnie (okolice stacji "Młociny" i "Stare Bielany")

- szybki dojazd z osiedla/szkoły do stacji metra

- szybki bezpośredni dojazd do szkół z różnych części Bielan

- bezpośrednie połączenie większości rejonów Bielan między sobą

- bezpośredni dojazd do Ratusza z większości rejonów Bielan

- kursowanie nie rzadziej niż co 10 minut, w szczycie co 4-5 min

- przystanek w miarę możliwości jak najbliżej domu/szkoły

- niedublowanie istniejących tras autobusowych i tramwajowych

- kursowanie (tam gdzie to możliwe) ulicami mniej przeciążonymi ruchem samochodowym

- oba kierunki trasy autobusowej nie muszą przebiegać tymi samymi ulicami

- autobusy krótkie (nie przegubowe)

- na trasie 5-krotna wymiana głównej ilości pasażerów

Trasa linii autobusowej

odcinek obsługiwane obiekty
Metro "Mlociny" pętla
Sokratesa bazar (po przeniesieniu z Wolumenu), LIDL
Conrada szkoły, GLOBI
Kochanowskiego LIDL
Galla Anonima centrum handlowe
Jarzębskiego szkoły
Al. Zjednoczenia Ratusz (w budowie), szkoły
Metro "Stare Bielany"
Al. Zjednoczenia i Marymoncka AWF, wyższa szkoła
Podleśna szkoły, GLOBI
Gwiaździsta szkoły
Wybrzeże Gdyńskie UKSW, szkoły, kościół
Pułkowa
Wóycickiego UKSW, szkoły, MarcPol
Żubrowa
Dzierżoniowska
Pułkowa
Pstrowskiego
lub Marymoncka i Przy Agorze
Metro "Młociny" pętla

Trasa zaakceptowana przez Samorządy i Komisję Samorządową

Masz uwagi?

Prześlij je na adres bielany[at] zm.org.pl

Nadesłane uwagi

Reymonta zamiast Kochanowskiego

W nawiązaniu do propozycji dotyczącej trasy autobusu nowej linii okrężnej zwracam uwagę, na bardzo obciążoną ulicę Kochanowskiego w godzinach szczytu, szczególnie na odcinku Reymonta-Galla Anonima. Autobus należałoby skierować od ul. Conrada ulicą Reymonta i Broniewskiego do ul. Jarzębskiego.

Irena Higersberger