Przydługa historia pokrótce przedstawiona

Ulicę Wał Miedzeszyński rozbudowano na odcinku od Mostu Siekierkowskiego do ronda u zbiegu z Traktem Lubelskim na początku XXI w. Mimo oddania ulicy do użytku, budowa nie została jednak nigdy zakończona. Nie wybudowano bowiem drogi dla rowerów i chodnika po stronie wschodniej, ok. 200m na północ od skrzyżowania z ul. Cyklamenów.

Brakuje też fragmentu za przystankiem autobusowym Cyklamenów 02.

Oba odcinki schowane są za ekranami, więc łatwo je przeoczyć, jadąc jezdnią lub koroną wału.

Zwracaliśmy na to uwagę władz w 2006 r. ZDM zadeklarował wtedy uzupełnienie brakujących odcinków w 2007 r. Upominaliśmy się też w 2008 r. [zobacz >>>] - tym razem w odpowiedzi poinformowano jedynie o trwających wykupach gruntów, bez informacji o planowanym terminie zakończenia [zobacz >>>]. Jako że przez następne sześć lat nie było widać żadnych efektów, z okazji dziesięciolecia korespondencji, zwróciliśmy się do odpowiedniego zastępcy prezydenta miasta. Po ok. trzech miesiącach, przyszła kolejna odpowiedź pozytywna - zmienił się za to wykonawca nieustannie planowanych robót. Czy tym razem słowa przekształcą się w czyn?

Korespondencja

Pismo ZM z 6 XI 2014 r.

MDL-14-0218-01-MS

Do: Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Proszę o interwencję w celu dokończenia trwającej od dziesięciu lat budowy ulicy Wał Miedzeszyński. Pomimo pism w tej sprawie do ZDM, ulica jest wciąż częściowo klepiskiem pozbawionym nawierzchni.

Problem dotyczy ciągu pieszo-rowerowego w pobliżu przystanku Cyklamenów 02. Jak widać na załączonych zdjęciach, chodnik i droga dla rowerów nagle urywają się, zmuszając niezmotoryzowanych do poruszania się po żwirze - a po opadach – błocie.

Zarząd Dróg Miejskich deklarował w piśmie ZDM/5511/DTBR/172/08 z 27.05 2008 r., że zostanie tam wybudowana droga manewrowa. Po siedmiu latach odcinek ten nadal straszy urywanymi fragmentami nawierzchni.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Pismo ZDM z 27 I 2015 r.

ZDM-ZUWD/G-PBO-5541-43-2-15

Odpowiadając na Państwa wniosek [...] dotyczący budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Wał Miedzeszyński na wysokości ul. Cyklamenów, Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, iż Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na "rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 801 ul. Wał Miedzeszyński polegającej na wykonaniu chodnika, drogi dla rowerów oraz przebudowy drogi serwisowej na odcinku km 7+676,61 do 8+109,96" tj. od ul. Cyklamenów do połączenia z istniejącym chodnikiem i drogą dla rowerów na wysokości budynku przy ul. Wał Miedzeszyński 296.

Zastępca Dyrektora
mgr inż. Mirosław Kazubek

Do Wiadomości: Pan Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy; Pan Łukasz Puchalski, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej