Schodząc zatem na poziom detalu, w Lublinie przyjęto krawężniki pozbawione uskoków jako standard na przejściach dla pieszych.