Pierwsze rozwiązanie zostało w publikacji przedstawione na przykładzie Radomia, gdzie dwukierunkowe dla rowerów są już wszystkie ulice jednokierunkowe.