Za ilustrację drugiego posłużył Kraków, podobnie jak w przypadku włączania dróg dla rowerów w skrzyżowania jako samodzielnych wlotów.