List Burmistrza Drzewicy do Rzecznika Niezmotoryzowanych

Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc w znalezieniu nowych połączeń za pomocą autobusów szynowych Radom - Drzewica. Wierzymy, że jest to pierwszy etap przedsiewzięć zmierzajacych do przywrócenia połączeń Radom - Tomaszów Mazowiecki i dalej Koluszki, Łódź.

Obecnie nasza gmina jest w strukturach województwa łódzkiego i dlatego mieszkańcy naszej gminy muszą szereg spraw załatwiać w takich miastach jak Tomaszów Mazowiecki czy Łódź.

Ze swojej strony deklarujemy promocję nowych połączeń wśród mieszkańców naszego miasta i gminy, wykorzystując do tego celu między innymi lokalne media.

Jesteśmy w stanie dotrzeć z informacją praktycznie do wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy oraz do wszystkich zakładów pracy.

Z poważaniem
Burmistrz Gminy i Miasta Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski