Sam Inżynier Ruchu, również obecny na posiedzeniu, wypowiadał się przychylnie o projekcie, lecz postulował połączenie go z przebudową sygnalizacji na skrzyżowaniu Wawelska/Grójecka, co kilkukrotnie podniosłoby koszty realizacji, choć powinno ograniczyć skalę blokowania ruchu tramwajowego przez samochodowy.