Pismo ZM-19-0859-01-MS

Do Komendanta Stołecznego Policji.

Dziś doszło do najechania na pieszego przez osobę jadącą hulajnogą elektryczną po chodniku. Policjanci ukarali pieszą, powołując się m.in. na obecny stan prawny, według którego użytkownik hulajnogi uznawany jest jako osoba piesza, jak tłumaczy przytaczany w mediach Komisarz Jarosław Florczak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Jest to stwierdzenie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem poruszanym przez silnik elektryczny.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o informację:

• na jakiej podstawie KSP uznaje osobę poruszającą się na hulajnodze elektrycznej za pieszego, biorąc pod uwagę, że według Prawa o ruchu drogowym, pieszym jest osoba znajdująca się poza pojazdem [1] na drodze, a osoba poruszająca się na hulajnodze elektrycznej przebywa w trakcie jazdy w całości na pojeździe?

[W stolicy Stanów Zjednoczonych, korzystający z hulajnóg elektrycznych traktowani są analogicznie do rowerzystów - domyślnie powinni korzystać z jezdni, zwłaszcza w centrum miasta.]

• na jakiej podstawie KSP uznaje, że hulajnoga elektryczna, czyli pojazd poruszający się przy pomocy silnika elektrycznego o prędkości ograniczonej do 25 km/h, nie kwalifikuje się do kategorii pojazdów wolnobieżnych [2]?

• jeżeli KSP nie uznaje hulajnogi elektrycznej za pojazd wolnobieżny, na jakiej podstawie uznaje, że nie kwalifikuje się ona do kategorii motorowerów [3]?

Do wiadomości: Ministerstwo Infrastruktury.

Przypisy

[1] Art. 2 pkt 18 PoRD doprecyzowuje też, że do kategorii pieszych należą osoby pchające, prowadzące lub ciągnące rower, by odróżnić je od osób poruszających się na rowerze (pojazdem).

[2] Art. 2 pkt 34 PoRD definiuje pojazd wolnobieżny jako pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

[3] Art. 2 pkt 46 PoRD zalicza do kategorii motorowerów – pojazdy dwukołowe zaopatrzone w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.