Na południowym ramieniu skrzyżowania z Odolańską warunki ruchu pieszych "poprawiono" poprzez... likwidację przejścia na rzecz wydzielonego pasa do skrętu z ulicy lokalnej w ulicę lokalną.