Przejście przy Różanej. Tu też jeszcze widać na jezdni ślad poprzedniego przejścia.