Aby uniknąć bezrefleksyjnego odtwarzania założeń sprzed połowy wieku, Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przyjęła uchwałę, wskazującą co powinno zostać uwzględnione przy odbudowie mostu.