1. Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu pozytywnie ocenia zmianę przekroju ulicy, zarówno pod względem liczby, jak i szerokości pasów ruchu (punkty 3.1.1. i 3.1.3).