Należy mieć nadzieję, że Zadania A, B i C zostaną zrealizowane nie tylko w sferze dokumentacji, tak jak koncepcja sprzed dziesięciu lat, której rozwinięcie stanowi załącznik do obecnego SIWZ. [Na zdjęciu harmonogram ze Studium wykonalności dla projektu "Budowa Trasy Tramwajowej od pętli Banacha do Wilanowa" z 2004 r.]