Wywiązując się z deklaracji podjętych na marginesie negocjacji w sprawie wiaduktu ul. Andersa [zobacz >>>], Biuro Koordynacji Remontów i Inwestycji w Pasie Drogowym przystąpiło do organizacji szerzej zakrojonych konsultacji społecznych planowanych inwestycji transportowych.

Po bilateralnym spotkaniu roboczym i przedyskutowaniu propozycji Zielonego Mazowsza [zobacz >>>], Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zaprosił kilkanaście stołecznych organizacji pozarządowych aktywnych w dziedzinie transportu na obrady plenarne. Spotkanie to odbyło się 24 lutego 2008 r. w Pałacu Ślubów i cieszyło się zacnym jak na środek dnia pracy zainteresowaniem - dyskusja trwała prawie 3 godziny.

Ponieważ my się już sporo w tej sprawie napisaliśmy, zamiast autorskiej relacji ze spotkania udostępniamy sporządzony przez stronę miejską protokół: PDF, 2530 kB

Przez najbliższe dwa tygodnie Biuro Koordynacji oczekuje na uwagi i postulaty dotyczące celów, przedmiotu, formy i zasad współpracy. Zachęcamy także organizacje, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, do zgłaszania uwag oraz chęci udziału w konsultacjach.