Co z tymi konsultacjami?

Od dłuższego czasu system konsultacji transportowych w Warszawie szwankuje. Mogłoby się wydawać, że od niemal dwudziestu lat istnienia takiego obowiązku prawnego [zobacz >>>], miasto zdołałoby wytworzyć efektywne mechanizmy w tym zakresie. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich dwóch kadencji dwa kolejne zarządzenia prezydenta nakazywały konsultowanie z "grupami użytkowników rowerów, zorganizowanych w stowarzyszenia" [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Praktyka jest jednak zmienna. Od pewnego czasu niektórzy urzędnicy uznają, że niezależnym stowarzyszeniem zrzeszającym rowerzystów jest... Biuro Drogownictwo i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.

Biuro Drogownictwa faktycznie pełniło funkcję jednostki pośredniczącej w konsultacjach. W latach 2006-2008 odbywały się regularne spotkania konsultacyjne, umożliwiając wyłapywanie większej ilości błędów przed wdrożeniem ich w życie. Z czasem jednak procedura ta stawała się coraz bardziej zbiurokratyzowana i coraz mniej systematyczna, utrudniając lub uniemożliwiając opiniowanie projektów.

Aby zapewnić przejrzystość procesu inwestycyjnego, Komisja Dialogu Społecznego wniosła pół roku temu o wdrożenie systemowego, przejrzystego modelu realizacji i konsultacji inwestycji [zobacz >>>].

Ze strony przedstawicieli miasta padały deklaracje wdrożenia takiego systemu w krótkim terminie [zobacz >>>], lecz do dziś nawet komórki miejskie bywają wzajemnie zaskoczone swoimi planami.

Zdarza się co prawda, że jakieś informacje są umieszczane na stronach poszczególnych instytucji (korzystnie wypada pod tym względem biuro pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej), lecz wciąż brak jest rozwiązania systemowego zapewniającego jawność procesów inwestycyjnych.

Brak wiary w zdolność urzędu miejskiego do wdrożenia zasad partycypacji społecznej widoczny jest chociażby w prasie. W "Gazecie Stołecznej" ukazała się co prawda ostatnio deklaracja wiceprezydenta Jarosława Jóźwiaka, że miasto będzie "organizować konsultacje społeczne przed każdą inwestycją". Była ona jednak... żartem primaaprilisowym.

Przykładowa korespondencja - z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych

Pismo do ZMID - 20 III

Nawiązując do informacji na temat rozpoczętych konsultacji na temat projektu przebudowy ul. Głębockiej, proszę o informację, kiedy projekt zostanie przekazany do zaopiniowania organizacji reprezentującej rowerzystów.

Pismo od ZMID - 2 IV

Odpowiadając na Pański e-mail (...) informuję, że obecnie opracowywana jest przez PPHU "PIEDAN" Daniel Pietrzak dokumentacja projektowa dla inwestycji. W najbliższym czasie projekt rozbudowy ul. Głębockiej zostanie przekazany do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, przy którym działa m.in. Sekcja Ruchu Rowerowego i Pieszego, w celu zaopiniowania geometrii drogi.

(...)

Zastępca Dyrektora, Andrzej Makowelski