Pismo do Sekcji Ruchu Pieszego Biura Drogownictwa i Komunikacji

Proszę o umożliwienie ruchu wzdłuż ulicy Kruczej na odcinku Piękna - Wilcza osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Obecna organizacja ruchu po wschodniej stronie ulicy, przeznacza większość lub całość chodnika na miejsca parkingowe, co utrudnia ruch wszystkim pieszym...

...a zwłaszcza osobom niepełnosprawnym ruchowo, z wózkami lub większym bagażem, co widać na załączonych zdjęciach.

Ciąg pieszy w obrębie budynku (w podcieniu) nie spełnia nawet minimalnych wymogów szerokości chodnika, nie wspominając o dostosowaniu jego szerokości do natężenia ruchu pieszego, nie może więc służyć jako substytut chodnika. Przy szerokości 1,2 metra, w praktyce w podcieniach możliwy jest tylko ruch jednokierunkowy.

Biorąc pod uwagę śródmiejski charakter ulicy, zgodnie z obowiązującą strategią transportową miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, priorytet na ulicy Kruczej powinien być nadawany transportowi zbiorowemu i niezmotoryzowanemu. Tymczasem obecna organizacja przestrzeni na odcinku Piękna-Wilcza jednoznacznie faworyzuje ruch samochodowy. Jest to tym bardziej nieuzasadnione, że na ulicy nie występuje ruch samochodowy wymagający więcej niż jednego pasa w jednym kierunku. W związku z tym proszę o przeniesienie miejsc parkingowych na jezdnię, tak by szerokość ciągu pieszego była nie mniejsza niż trzy metry. Chodnik powinien przy tym zostać zabezpieczony przed nielegalnym parkowaniem.

Do wiadomości: ZDM.

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]

Pismo do Zarządu Dróg Miejskich

Niniejszym wnoszę o montaż azyli dla pieszych na wszystkich przejściach przez ulicę Kruczą na odcinku Nowogrodzka-Piękna. Biorąc pod uwagę obecną szerokość jezdni (pasy po 3,5m), azyle powinny mieć min. 2,5m szerokości, tak by wewnętrzne pasy ruchu miały szerokość 2,75m.

Obecna organizacja ruchu (14-17-metrowa pusta jezdnia) z jednej strony skłania do niebezpiecznej jazdy...

...a z drugiej utrudnia bezpieczne przejście na drugą stronę, w tym zwłaszcza osobom starszym i o ograniczonej zdolności ruchowej.