Z przyjemnością informujemy o pozytywnej odpowiedzi na nasze pismo w sprawie brakującego odcinka chodnika przy Kruczej, w pobliżu Pięknej [zobacz >>>].

Piesi powinni otrzymać alternatywę dla przeciskania między kolumnami podcieni budynku, a kierowcy możliwość parkowania bez zajmowania całej szerokości chodnika.

Pismo Inżyniera Ruchu do ZDM

W załączeniu przekazuję pisma Stowarzyszenia Zielone Mazowsze z dn. 12 grudnia 2014 r. znak MDL-14-0157-02-MS oraz MDL-14-0157-01-MS, dotyczące poprawy warunków ruchu pieszego w ul. Kruczej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Wilczej.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzamy, iż widzimy możliwość zmniejszenia szerokości pasów ruchu do 3,0m, zorganizowanie wzdłuż budynku Krucza 6/14 parkowania równoległego, częściowo na jezdni i chodniku, oraz wyznaczenie chodnika o szerokości ok. 2,5-3,0m, zabezpieczonego przed nieprawidłowym parkowaniem.

W związku z powyższym, prosimy o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, na podstawie której będzie możliwe wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

Proszę o powiadomienie biura Inżyniera Ruchu oraz wnioskodawcy o podjętych działaniach.

Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy
Janusz Galas