Zarząd Dróg Miejskich pozytywnie odniósł się do wniosku i przesunął słupki - piesi mają już możliwość korzystania z normatywnego chodnika na całej długości trasy.