Drobna rzecz, a cieszy

Pomimo przebudowy sąsiadujących chodników przy ulicy Nugat, odcinek na którym znajduje się przystanek autobusowy, pozostawał oddzielony od reszty dwoma parami archaicznych, wysokich krawężników z każdej strony.

Gdy poinformowaliśmy o tym Urząd Dzielnicy Ursynów, zadziałał sprawnie i zlecił ich usunięcie. Na zdjęciu widać prace trwające równo dwa miesiące po wysłaniu pisma.

Obecnie nic już nie stoi na przeszkodzie, aby każdy mógł korzystać z przystanku i poruszać się po chodniku wzdłuż ulicy.

Korespondencja

Pismo ZM do U.Dz. Ursynów

Warszawa, 15 października 2014 r.

Niniejszym wnoszę o zniwelowanie krawężników w ciągu chodnika przy ul. Nugat na przejściach przez wjazd i wyjazd z posesji po obu stronach przystanku Nugat 01. Obecnie poruszanie się po chodniku, jak też dostęp do tego przystanku są znacząco utrudnione dla osób mniej sprawnych ruchowo, w tym osób z wózkami lub na wózkach, jak też osób starszych.

Pismo U.Dz. Ursynów do ZM

Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

W odpowiedzi na pismo znak MDL-14-0200-01-MS z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zniwelowania krawężników w ciągu chodnika usytuowanego w ulicy Nugat, Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy informuje, że ww. roboty w wyżej wskazanym miejscu zostały zlecone.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów
Kazimierz Bigoszewski