W stanie obecnym ul. Obozowa jest bardzo zaniedbana. Tramwaje nie otrzymują priorytetu, a dodatkowo pasażerowie zmuszeni są do niewygodnego wsiadania i wysiadania z poziomu jezdni. Z tego powodu tramwaje są praktycznie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnia chodników oraz jezdni jest zniszczona. Nie ma udogodnień dla ruchu rowerowego. Warunki akustyczne oraz estetyka przestrzenna stoją również na bardzo niskim poziomie.