Konsultacje częściowe

Urząd Dzielnicy Wola ogłosił w serwisie konsultacje.um.warszawa.pl konsultacje na temat zmiany organizacji ruchu na Obozowej związanej z planowaną modernizacją ulicy, w tym torowiska tramwajowego. Konkretnie chodzi o kwestię lewoskrętu przez torowisko tramwajowe w ulicę Magistracką i zmiany kierunków ruchu na ulicach jednokierunkowych przyległych do Obozowej.

Informacje starannie wyselekcjonowane

Jednak choć we wstępie pada informacja, że "Modernizacja torowiska przyniesie stałe zmiany w organizacji ruchu, które wpłyną na codzienne poruszanie się pieszych i kierowców", w przedstawionych materiałach - ani tekstowych...

...ani graficznych...

...nie ma ani znaku o wpływie prezentowanych wariantów na warunki ruchu tramwajów ani pieszych. Czy oznacza to, że osobno prowadzone będą konsultacje w sprawie przejścia dla pieszych, które miało być zlikwidowane w wariancie z dopuszczonym lewoskrętem, a osobno w sprawie oczekiwanej prędkości tramwajów, które miały móc kursować szybciej dzięki ograniczeniu relacji kolizyjnych z samochodami na skrzyżowaniach?

A rowery?

Wreszcie, czemu ani w tekście informacji, ani w proponowanych schematach nie ma nawet słowa o rowerzystach? Rozwiązaniem kompromisowym byłoby przecież umożliwienie lewoskrętu rowerzystom, którzy nie potrzebują wydzielonego pasa, spokojnie mieszczą się bowiem pomiędzy torowiskiem a jezdnią, dzięki czemu mogą czekać na przejazd, nie utrudniając ruchu ani samochodom, ani tramwajom. W tej sprawie przecież odbywały się już demonstracje [zobacz >>>] - ok. stukrotnie liczniejsze niż ta zorganizowana przez pewnego radnego, sugerującego że rowery powinny jeździć przyległym lasem.

Być może taka selekcja informacji ma związek z faktem, że w dotychczasowych konsultacjach, np. sondażu Gazety Stołecznej, 2/3 głosujących było za wytyczeniem pasów dla rowerów, a niecała 1/4 za poszerzaniem jezdni dla samochodów.

Dla porządku, warto też przypomnieć jednogłośne stanowisko Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu w sprawie modernizacji Obozowej z marca 2014 r. oraz sugestie ZM, których uwzględnienie znacząco uprościłoby poruszanie się na rowerze nie tylko po Obozowej, ale i po przyległych ulicach [zobacz >>>].

Co na to autorzy ogłoszenia?

W związku z powyższymi wątpliwościami, wysłaliśmy pismo do Centrum Komunikacji Społecznej. Szybko otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Dzielnicy Wola, czyli - najwyraźniej -podmiotu odpowiedzialnego za selekcję informacji przedstawianych mieszkańcom. Korespondencję pozostawiamy bez komentarza - mamy nadzieję, że przedstawiliśmy wystarczający zakres informacji, by każdy mógł wyrobić sobie własną opinię.

Pismo do CKS - 28 X

Szanowni Państwo,

Chciałbym wyrazić swój niepokój nierzetelną formą prowadzenia konsultacji w sprawie organizacji ruchu na ulicy Obozowej. Informacje przedstawione na stronie konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/ruch-na-obozowej-konsultacje-na-temat-zmiany-organizacji-ruchu sugerują, że warianty różnią się tylko i wyłącznie dopuszczeniem lub zakazem skrętu (organizacją ruchu samochodowego). Tymczasem co najmniej równie istotnym aspektem są warunki ruchu niezmotoryzowanych (pieszych, pasażerów), na które przedstawione warianty mają zasadniczy wpływ.

Dopuszczenie lewoskrętu w Magistracką wiąże się z likwidacją przejścia dla pieszych, jak też obniżeniem prędkości komunikacyjnej tramwajów. Tymczasem schematy na stronie błędnie wskazują, że jedyną zmianą będzie ułatwienie ruchu kierowców, nawet nie sugerując w żaden sposób, że odbędzie się to kosztem innych uczestników ruchu. Jest to niestety przykład manipulacji opinią publiczną, co podaje w wątpliwość wyniki tak przeprowadzonych konsultacji.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwo i Komunikacji, Gazeta Stołeczna.

Odpowiedź z Urzędu Dzielnicy Wola - 29 X

Szanowny Panie,

inwestorem remontu torów tramwajowych na ul. Obozowej są Tramwaje Warszawskie. Projekt tej inwestycji wzbudził kontrowersje wśród mieszkańców i użytkowników ulicy, dlatego Urząd Dzielnicy Wola - na prośbę Biura Drogownictwa - zorganizował konsultacje społeczne. Konsultowane są trzy warianty, które przedstawił Inżynier Ruchu m.st. Warszawy. Do zastrzeżeń w sprawie sposobu przedstawienia wariantów organizacji ruchu, powinien odnieść się inwestor. Dzielnica Wola prowadzi proces konsultacji rzetelnie, w oparciu o materiały, które otrzymaliśmy, zgodnie z obowiązującymi zasadami i terminami. Stanowczo będziemy sprzeciwiać się zarzutom o świadomą manipulację oraz poddawaniu w wątpliwość wyników konsultacji - zanim się jeszcze odbyły. Zaplanowane są dwa spotkania informacyjne, podczas których prezentowane warianty będzie można omówić w szerszym zakresie, zadać wszelkie pytania i podzielić się nurtującymi wszystkich zainteresowanych wątpliwościami, a także publicznie omówić wpływ wdrożenia wszystkich prezentowanych opcji organizacji ruchu na sposób użytkowania ulicy Obozowej.

Z poważaniem,
Joanna Rutkowska
Urząd Dzielnicy Wola
Promocja - Kurier Wolski

Aktualizacja - 31 X

Na stronie konsultacji pojawiły się pełne rysunki projektów organizacji ruchu oraz dopisek przy wariancie II, że dopuszczeniu skrętu w lewo w ul. Magistracką odbyłoby się za cenę likwidacji przejścia dla pieszych przez jedno z ramion skrzyżowania (z uwagi na brak miejsca na azyl dla pieszych). Zachęcamy do udziału w konsultacjach:

konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/ruch-na-obozowej-konsultacje-na-temat-zmiany-organizacji-ruchu