Pod koniec kwietnia Federacja Piesza Polska wystosowała wniosek do władz wszystkich dużych miast w kraju. [zobacz >>>]. Zawierał on prośbę o wskazanie miejsc, gdzie miasta zamierzają:

- zezwolić pieszym poruszać się po jezdni,

- wprowadzić taką organizację ruchu na stałe lub czasowo (za pomocą barier, taśm, słupków lub innych wygrodzeń), aby piesi mieli możliwość chodzenia chodnikiem zgodnie z zapisami rozporządzenia o pandemii,

- przenieść ruch rowerowy z chodników na jezdnię,

- poszerzyć istniejące i wyznaczyć nowe pasy ruchu lub drogi dla rowerów na jezdniach, celem zwiększenia miejsca dla pieszych, integracji sieci ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu,

- utworzyć strefy rekreacji dla mieszkańców w miejscach, w których najbliższy park lub inny teren zieleni oddalony jest więcej niż 400 metrów, umożliwiając bezpieczne korzystanie z przestrzeni miasta bez potrzeby pokonywania znacznych odległości.

Przenoszenie parkowania z chodnika częściowo na jezdnię na ul. Pięknej w Warszawie. Przykład zmiany w kierunku poprawy warunków ruchu pieszych, która nie do końca się udała, bo kierowcy nadal parkują czterema kołami na chodniku.

Milczenie prezydentów

Zebraliśmy otrzymane odpowiedzi. Wyłania się z nich obraz niewiedzy, ignorancji i braku perspektywicznego myślenia. Połowa miast w ogóle nie przysłała odpowiedzi. Kolejnych kilkanaście nie zamierza wprowadzać żadnych zmian. Jedynie kilka będzie dalej oddawać przestrzeń na swoich drogach pieszym lub wprowadzi nowe udogodnienia.

Sprawdziliśmy też, co miasta napisały o poprawie warunków chodzenia na swoich stronach internetowych. W ten sposób częściowo uzupełniliśmy tabelę z odpowiedziami, choć w mocy pozostaje formalny brak udzielenia informacji zwrotnej. Dlatego oceny uzyskane na podstawie własnej kwerendy podajemy w nawiasie.

Ocena proponowanych zmian

Odpowiedzi postanowiliśmy ocenić w skali od 1 do 5, gdzie poszczególne noty oznaczają:

5 - zamierzamy wykorzystać czas pandemii na realne zmiany dające pieszym swobodę i bezpieczeństwo poruszania się

4 - damy pieszym trochę więcej miejsca niż dotychczas planowaliśmy

3 - zmieniamy miasto na bardziej przyjazne dla pieszych tak jak dotychczas planowaliśmy

2 - dla pieszych robimy drobiazgi jak zawsze

1 - nic nie zamierzamy robić, nie rozumiemy waszych pytań, jesteśmy miastem samochodowym itp.

1! - brak odpowiedzi

miasto ocena uzasadnienie
Białystok 1! Brak odpowiedzi
Bielsko-Biała 1 Miasto nie planuje zmian, bo... mają mało miejsca na ulicach i musi być dojazd do każdego budynku.
Bydgoszcz 3 Miasto zrealizuje dotychczasowe plany przenoszenia parkowania z chodników na jezdnie i wykona parki kieszonkowe w ramach... budżetu obywatelskiego.
Bytom 1! Brak odpowiedzi
Chorzów 1! Brak odpowiedzi
Częstochowa 1 Miasto nie planuje zmian, bo... to pogorszy bezpieczeństwo.
Dąbrowa Górnicza 1! Brak odpowiedzi
Elbląg 1! Brak odpowiedzi
Gdańsk 4- Miasto wprowadzi strefy zamieszkania na kilku ulicach, przeniesie też parkowanie z chodnika na jezdnię, w tym na Al. Grunwaldzkiej, która jest główną ulicą miasta.
Gdynia 1! Brak odpowiedzi
Gliwice 1 Miasto nie planuje zmian, bo... większość ulic jest dwukierunkowa.
Gorzów Wielkopolski 3 Miasto realizuje dotychczasowe plany. Ograniczają ruch samochodowy w centrum, wdrożą nowe deptaki, strefy zamieszkania i strefy tempo-30. Nie planują nowych zmian.
Kalisz 1! Brak odpowiedzi
Katowice 3 Miasto realizuje dotychczasowe plany zmian w centrum i wprowadzania stref tempo-30 na osiedlach.
Kielce 2 Miasto planuje parklet i woonerf, dbają o zieleń, ale nie planuje większych zmian.
Koszalin 1 Miasto nie planuje zmian, ale za to... znieśli opłaty za parkowanie.
Kraków 4 Krakowska tarcza dla mobilności zmienia jezdnię pod Wawelem na strefę zamieszkania, oddaje cały chodnik na Moście Grunwaldzkim dla pieszych i wiele innych zmian. Wprowadzono je szybko w trakcie pandemii.
Legnica 1! Brak odpowiedzi
Lublin 1!(3) Miasto planuje wykonać dotychczasowe powolne zmiany.
Łódź 1 Miasto nie planuje żadnych zmian.
Olsztyn 1! Brak odpowiedzi
Opole 3 Miasto realizuje dotychczasowe plany, czyli powiększy strefę zamieszkania w centrum i powiększy strefy tempo-30. Nie planują zmian tymczasowych.
Płock 1 Miasto nie planuje zmian, bo... mieszkańcy chcą jeździć samochodami.
Poznań 1!(4) Miasto uporządkuje przestrzeń kilkunastu ulic i poszerzy chodniki. Planuje też ograniczyć ruch samochodowy przed trzema szkołami. W kilku miejscach przeniesie ruch rowerowy z chodników na jezdnie.
Radom 1! Brak odpowiedzi
Ruda Śląska 1! Brak odpowiedzi
Rybnik 1 Miasto nie planuje zmian, bo... są miastem samochodowym i dlatego znieśli opłaty za parkowanie.
Rzeszów 1 Miasto nie planuje zmian, bo... nie ma takiego nakazu.
Sosnowiec 1 Nie planują zmian.
Szczecin 1! Miasto nie tylko nie udzieliło nam odpowiedzi, ale jedyne zmiany jakie wprowadziło, to zniesienie opłat za parkowanie. Wstyd.
Tarnów 1! Brak odpowiedzi
Toruń 1! Brak odpowiedzi
Tychy 1! Brak odpowiedzi
Wałbrzych 1! Brak odpowiedzi
Warszawa 1!(3) Miasto poszerzy chodniki na kilku ulicach tak, jak dotychczas planowało.
Włocławek 1! Brak odpowiedzi
Wrocław 4- Miasto powiększyło strefę pieszą o dwie ulice, poszerzyło chodniki w kilkunastu miejscach, pojawiły się nowe strefy tempo-30 i 18 parków kieszonkowych.
Zabrze 1 Miasto nie planuje zmian, bo... ma duże potrzeby parkingowe, więc nie mogą zlikwidować miejsc na chodnikach, a poza tym to kosztuje.
Zielona Góra 1! Brak odpowiedzi

Przewidujemy przyszłość

Uśredniona odpowiedź władz miast na nasz apel wynosi jeden i pół na pięć. Jedynie kilka największych ośrodków widzi pieszych jako odbiorców swoich prac, których trzeba wesprzeć w czasie pandemii. Teraz w wakacje problemy transportowe nie są szczególnie widoczne. Ale już we wrześniu dzieci wrócą do szkół.

Pozostaną z nami obawy rodziców o dojazdy dzieci transportem zbiorowym. Drogi wokół szkół nie będą dostosowane do ruchu pieszego. Wielu rodziców będzie więc wolało dowieść swoje dzieci samochodami. Szykujmy się we wrześniu na gigantyczne korki i zanieczyszczenie powietrza, szczególnie tam, gdzie swoboda i bezpieczeństwo poruszania się pieszo są ogromnie ważne.

Będziemy dalej przyglądać się działaniom miast i jesteśmy gotowi je wspierać we wprowadzaniu zmian prowadzących do zrównoważenia transportu.