Od dwóch lat piesi nie mogą się legalnie poruszać wzdłuż Okopowej przy cmentarzu Powązkowskim. Chodnik został zabarykadowany, pozostawiono zaś trzy pasy ruchu dla samochodów. Niewytyczenie obejścia dla pieszych jest poważnym błędem samym w sobie, lecz zastanawia tym bardziej, że nie znajduje uzasadnienia nawet w motocentrycznej wizji świata - trzeci pas ruchu (który można było przeznaczyć na chodnik) kończy się 400 metrów dalej, przez co kierowcy i tak z niego nie korzystają.