Od redakcji

Z przyjemnością informujemy, że postulaty społeczne dotyczące Okopowej, w tym sformułowane przez Komisję Dialogu Społecznego ds. Transportu [zobacz >>>], zostały w znacznej części wysłuchane. Już niebawem piesi mają mieć ponownie możliwość poruszanie się wzdłuż ulicy bez konieczności wchodzenia na jezdnię. Poniżej cytujemy odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich.

Pismo ZDM z 15 V 2014 r. (odpowiedź na stanowisko KDS)

Na wstępie informujemy, ze wschodni chodnik ul. Okopowej na powyższym odcinku wygrodzony został przez Dyrektora Cmentarza Powązkowskiego na podstawie wydanej przez Zarząd Dróg Miejskich decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Konieczność wygrodzenia chodnika podyktowana była otrzymaniem przez Zarząd Cmentarza Powązkowskiego od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego "obowiązku wykonania zabezpieczeń, poprzez trwałe wygrodzenie terenu na odcinkach od Kościoła do rogu ul. Powązkowskiej i Okopowej oraz w części środkowej ul. Okopowej W Warszawie" w związku z niebezpieczeństwem przewrócenia się muru na ciąg pieszy przylegający bezpośrednio do muru cmentarza. Przy czym należy wskazać, że przedmiotowe wygrodzenie chodnika funkcjonuje w oparciu o zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy projekt czasowej organizacji ruchu przewidujący poruszanie się pieszych chodnikiem usytuowanym po drugiej stronie ul. Okopowej i ma na celu wyeliminowanie ryzyka przewrócenia się muru na pieszych poruszających się chodnikiem wzdłuż muru cmentarza. jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że mając na uwadze napływające informacje dotyczące niestosowania się przez pieszych do wprowadzonej przez Zarząd Cmentarza Powązkowskiego organizacji ruchu nakazującej pieszym przejście drugą stroną ulicy, skutkującym nagminnym skracaniem sobie drogi przez pieszych poprzez schodzenie na jezdnię, w ten sposób omijając zajęcie chodnika podjął działania w celu poprawy sytuacji pieszych mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i wygodę użytkowników chodnika. W tym celu został wykonany przez Zarząd Dróg Miejskich projekt organizacji ruchu, który wpisuje się w postulaty Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu przewidujący wygrodzenie części jezdni barierami betonowymi w celu umożliwienia poruszania się pieszym po jezdni w sposób bezpieczny. Powyższy projekt w obecnej chwili podlega uzgodnieniom (...). Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu organizacji przez zarządzającego ruchem projekt ten zostanie niezwłocznie wdrożony przez Zarząd Dróg Miejskich.

Zastępca Dyrektora
mgr inż. Mirosław Kazubek