Jednak nawet w przypadku tak ogólnych celów, zabrakło wskaźników umożliwiających określenie, czy podejmowane działania są zbieżne z większością wskazanych kierunków.