Na zdjęciu archiwalnym od strony skrzyżowania Lektykarskiej i Podleśnej widać, jak daleko od niego leżał uczęszczany przystanek zmuszając użytkowników do nakładania drogi.