Przypomnijmy graficzną ilustrację uzasadnienia wykonanej wreszcie zmiany związanego z dostępnością transportu publicznego. Obecny przystanek oznaczony na zielono przybliżył się do mieszkańców Marymontu o 40-50 metrów. Czerwonym kolorem oznaczono dawną lokalizację, żółtymi liniami – trasy ruchu pieszego. (Zdjęcie lotnicze za http://www.mapa.um.warszawa.pl/init.html.)