Wśród zmian wprowadzonych na Podleśnej trzeba też zauważyć i szczególnie podkreślić rezygnację z zatoki autobusowej, której rolę pełniła zatoka postojowa nieprzystosowana do tej funkcji. Skutkowało to przez kilkadziesiąt lat takimi scenami jak widoczna na zdjęciu [zobacz >>>]. W tym miejscu patologia odeszła do historii.