Przytaczając ponownie badania Targeo, warunki jazdy w kierunku Centrum zmieniły się na ekstremalne korki zarówno w Al. Jerozolimskich jak i na Trasie Siekierkowskiej, a w kierunku Pragi ze zbliżonych do sprzed pożaru na znacznie większe korki na Wisłostradzie i Trasie Siekierkowskiej. Udało się też pokazać, że usprawnienie ruchu nie jest tym, na czym ratuszowi zależy, pomimo zapisów miejskiej strategii transportowej, która jednoznacznie wskazuje na potrzebę uprzywilejowania transportu zbiorowego w celu lepszego wykorzystania systemu transportowego – zwłaszcza w strefie śródmiejskiej.