Drugi odcinek serialu nt. wadliwych ustawień sygnalizacji dla pieszych oraz konkretnych problemów wynikających z nadużywania przycisków. Problemy zostały szczegółowo zdiagnozowane we wrześniu podczas obserwacji zachowań ponad dwóch tysięcy pieszych w trakcie ponad czterystu cykli świateł na ośmiu skrzyżowaniach. Na pierwszym [zobacz >>>] zielone dla pieszych zapalało się zbyt późno; dziś o jednym z miejsc, gdzie przyciski służą tylko utrudnianiu ruchu. Rodzi się też pytanie, w jakim celu zamontowano przyciski przeciw pieszym na skrzyżowaniu dwóch śródmiejskich ulic lokalnych?

Pismo do ZDM (MDL-15-0314-01-MS)

Niniejszym wnoszę o usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dobrej i Lipowej (przy Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego) poprzez wyłączenie przycisków warunkujących otrzymanie zielonego światła dla pieszych. Obecnie funkcjonują one w sposób skutkujący wyłącznie pogarszaniem warunków ruchu i bezpieczeństwa.

Obecnie światła na przejściach przez ul. Dobrą zapalają się tylko wtedy, gdy wciśnięty zostanie jeden z przycisków umiejscowionych przy przejściach. Jest to rozwiązanie niefunkcjonalne z przynajmniej czterech powodów:

- w ciągu dnia piesi są obecni w każdym cyklu (na 50 zbadanych, w żadnym nie zdarzyła się sytuacja, by nie było pieszych oczekujących na przejście; średnio oczekiwało 7 osób na cykl);

- równocześnie, na skutek zamontowania przycisków, zielone światło dla pieszych nie zapalało się w 14% przypadków. Działo się tak, mimo że sygnalizacja dla samochodów funkcjonowała w takim samym lub prawie takim samym cyklu, niezależnie od zapalania się świateł dla pieszych;

- jako detekcja, przyciski się nie sprawdzają - naciska je mniej niż co piąty pieszy (19% oczekujących, w tym jedynie 16% od razu);

- wreszcie, przyciski umieszczono niezgodnie z prawem, nie uwzględniając kierunków dojścia pieszych (nie potraktowano np. Biblioteki Uniwersyteckiej jako źródła ruchu).

Detekcja pieszych w tym miejscu jest tym samym niewskazana nie tylko ze względu na fakt, iż jest to skrzyżowanie ulic lokalnych (sic!), lecz również dlatego, że z punktu widzenia pieszych skutkuje wyłącznie pogarszaniem warunków ruchu (ruch pieszy ma charakter ciągły), a z punktu widzenia pojazdów nie ma na warunki ruchu zauważalnego wpływu (poza zwiększaniem nieprzewidywalności zachowań pieszych, zmuszając do przechodzenia na czerwonym świetle).

W porze nocnej, biorąc pod uwagę funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe Powiśla, należy rozważyć ustawienie domyślnie zielonego dla pieszych, warunkując zielone dla samochodów wzbudzeniem czujników w jezdni. Jak pokazują badania, takie rozwiązanie nie tylko poprawia warunki ruchu pieszych, lecz również pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo.