18) przejście przez Waryńskiego przy Nowowiejskiej – część przycisków tylko po jednej stronie przejścia, w tym brak przycisku od strony wyjścia z metra, część dostępna tylko z drogi dla rowerów