W niektórych relacjach będzie ona stanowić alternatywę dla Mostu Poniatowskiego, niedostosowanego obecnie do ruchu rowerowego.