Do Komisji Ochrony Środowiska miasta st. Warszawy

WNIOSEK

dotyczy: środków na budowę ścieżek rowerowych w budżecie miasta na rok 2000

SKE „Zielone Mazowsze" - warszawska grupa Federacji Zielonych wnosi o zarezerwowanie w budżecie miasta na 2000 rok środków na projektowanie i budowę ścieżek rowerowych z przeznaczeniem jak poniżej.

A. Realizacja ścieżek według wykonanej dokumentacji. W latach 1998-99 opracowano pełne projekty techniczne następujących ścieżek rowerowych:
1. pl. Na Rozdrożu - pl. Trzech Krzyży (1,2 km)
2. Dworzec Gdański - ul. Słomińskiego - Okopowa - Towarowa - pl. Zawiszy (2,2 km)
3. al. Jerozolimskie od pl. Zawiszy do ul. Bitwy Warszawskiej (2,2 km)
4. wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej i Banacha - od al. Jerozolimskich do Żwirki i Wigury (2,1 km)
5. przez Pole Mokotowskie - między skrzyżowaniami Banacha / Żwirki i Wigury oraz Batorego / Niepodległości (1,4 km)
6. wzdłuż ul. Żwirki i Wigury od ul. 17 stycznia do ul. Wawelskiej (4,4 km)
Szacowany koszt realizacji powyższych ścieżek: 5 mln zł

B. Przygotowanie dokumentacji pod ścieżki do wybudowania w roku 2001. Proponujemy przygotować dokumentację ścieżek tzw. Studenckiego Systemu Dróg Rowerowych. Proponujemy zarezerwowanie kwoty 1 mln zł

C. Prosimy także o zarezerwowanie niewielkiej kwoty na drobne usprawnienia typu obniżanie krawężników, wyznaczanie ciągów pieszo-rowerowych po istniejących chodnikach bez wymiany nawierzchni (np. na moście Śląsko - Dąbrowskim, moście i wiadukcie Poniatowskiego). Działania te przyniosłyby duże efekty małymi środkami. Środki te byłyby w dyspozycji utworzonego niedawno Zespołu d/s rowerowych przy Ośrodku Konsultacji i Dialogu Zarządu Miasta. Proponujemy przeznaczenie kwoty 20O tys. zł

Osobną kwestią są ścieżki rowerowe, budowane wraz z budową ulic. Zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta ZDM jest zobowiązany budować ścieżki rowerowe przy każdej budowie, bądź modernizacji ulicy. Tymczasem poinformowano nas, że nie przewiduje się ścieżek rowerowych przy następujących ulicach: Powązkowskiej, Ząbkowskiej, Zabranieckiej, Trasie AK (od Powązkowskiej do Obozowej), Arkuszowej, Marynarskiej, Marywilskiej i Sokolej.

Przy wyborze tras rowerowych do realizacji prosimy o przyjęcie priorytetu dla tras w centrum miasta, gdyż to tam rowerzyści spotykają się z najtrudniejszymi warunkami jazdy i to właśnie wzrost używalności roweru w dojazdach do pracy i szkoły przynosi największe korzyści ekologiczne. Poza tym w budowie ścieżek wylotowych za miasto, o charakterze rekreacyjnym przejawiają już dość dużą aktywność gminy zewnętrzne (Ursynów, Bemowo, Bielany, Białołęka).

Przypominamy także o możliwości zwrócenia się o dofinansowanie ścieżek rowerowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Z przyjemnością poprzemy każdy taki wniosek.