Wyrywki z korespondencji

Pismo do ZDM

Warszawa, 18 marca 2008 r.

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

dotyczy: pisma ZDM/DZZP/0717/O/20/D/2008

Szanowni Państwo --

Nawiązując do pisma ZDM/DZZP/0717/O/20/D/2008 oraz odpowiedzi Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM/TZ-3/243/453/08), z której wynika, iż donice na rogu placu Trzech Krzyży i ulicy Książęcej były własnością prywatną, proszę o ustawienie wygrodzeń uniemożliwiających nielegalne parkowanie przed budynkiem plac Trzech Krzyży 10/14. Takie rozwiązanie, zastosowane po drugiej stronie ulicy Książęcej, przed budynkami Nowy Świat 2 i 4 rozwiązało analogiczny problem, za co przy okazji dziękuję.

Aktualna sytuacja i wynikające z niej zagrożenia zostały opisane w poprzednich pismach.

Należy jedynie dodać, iż ze względu na dekoracyjny charakter okolicy, wskazane byłoby użycie do wygrodzenia słupków żeliwnych.

Odpowiedź

25 marca 2008 r. przyszła odpowiedź, wedle której Wydział Zarządzania Pasem Drogowym Zarządu Dróg Miejskich zwraca się o pozwolenie na ustawienie wygrodzenia lub elementów małej architektury. Być może więc uda się ponownie powstrzymać nielegalne parkowanie na rogu Książecej, zanim wyjątkowo atrakcyjny jak na warszawskie warunki chodnik będzie się nadawał do remontu.