Aktualna sytuacja i wynikające z niej zagrożenia zostały opisane w poprzednich pismach.